วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 1 : การสอนซ้ำ ย้ำทวน

อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว โรงเรียน พระยาประเสริฐสุนทราศรัย สร้างแผนภูมิการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพก่อน จากการที่ครูเล่านิทานให้ฟัง เน้นการซ้ำ การย้ำ เพื่อให้เด็กๆได้จดจำ และคุ้นเคยกับคำที่ต้องการให้สอน ด้วยกิจกรรมมากมายการดูภาพจากบัตรคำ, อ่านตามแผนภูมิการอ่าน, ย้ำให้จดจำด้วยบทบาทสมมติ, ใช้แผนที่ความคิดเพื่อเด็กคิดคำใหม่ๆ และต่อยอดความรู้เรื่องคำ


              รูปแบบการสอนแบบใช้การเน้นซ้ำ ย้ำทวน ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมาย ครูเชื่อว่าการเรียนรู้การทำแบบซ้ำๆนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถจดจำบทเรียนนี้ได้อย่างยาวนาน
เริ่มต้นในการสอนของครู ครูจะผูกโยงเรื่องราวของครูกับการนำเรื่องสระอาคือการเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยครูจะสอนเกี่ยวกับบทบาทสมมติตามแผนภูมิการอ่านและย้ำให้จดจำด้วยบทบาทสมมติ สิ่งที่เด็กได้รับจากกิจกรรมนี้ ก็คือ เด็กจะได้คำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสระอา ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ดูแนวทางการสอนของคุณครูจารุพรรณ ประดับหยิ่ว ได้คลิกที่ด้านล่างค่ะ

ขอบคุณที่มา : http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=566 
คลิกชมรายการดีดีเพื่อการพัฒนาตนเองของคุณครูได้ทางโทรทัศน์ครู